Cennik biletów:

Bilety na pociągi orgnizowane przez Turystykę Kolejową TurKol.pl są biletami ryczałtowymi, obowiązują niezależnie od długości trasy, na jakiej podróżują pasażerowie.
Wszystkie pociągi objęte są całkowitą rezerwacją miejsc.

CENNIK STANDARDOWY
PRZEDSPRZEDAŻ INTERNETOWA:

rezerwuj79

Bilety 2 klasa

 

cena biletu

 normalny cała trasa 79,00zł
 ulgowy* cała trasa 72,00zł
 do_4_lat** cała trasa 0,00zł
pakiet RODZINNY 2+1
(dziecko w wieku 4-18)
3 osoby 178,00zł / 3os.
pakiet RODZINNY 2+2
(2 dzieci w wieku 4-18)
4 osoby 188,00zł / 4os.
dopłata do 1 klasy / 1 os. 40,00zł/ 1os.

* Bilety ulgowe przysługują osobom niepełnoletnim po ukończeniu 4 roku życia.
** Dzieci do 48 miesiąca życia podróżują bezpłatnie.
W pociągach turystycznych TurKol.pl nie są honorowane ulgi ustawowe.

Potrzebę wystawienia biletu dla dziecka do lat 4 należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym zaznaczając odpowiednią opcję "DZIECKO DO LAT 4". Dziecku do lat 4 z biletem bezpłatnym NIE PRZYSŁUGUJE odrębne miejsce siedzące. Istnieje możliwość zakupu biletu ulgowego dla dziecka do lat 4 - z przyznaną miejscówką.

PAKIETY RODZINNE to oferty promocyjne obowiązujące dla określonej liczby osób (3, 4, 5 lub 6) powyżej 4 roku życia. (do pakietu NIE WLICZAMY dzieci do lat 4). PAKIETY RODZINNE są dostępne tylko w przedsprzedaży internetowej!

Kolejność przyznawania miejsc w wagonach zależy jest od kolejności zamówień.

turkol 640x350px kalendarium poznan

Procedura zakupu biletów

- Wypełnienie formularza rezerwacji na stronie www.TurKol.pl;
Po prawidłowym wypełnieniu formularza na podany adres poczty elektronicznej wysłane zostanie automatyczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z POLECENIEM ZAPŁATY zawierającym szczegóły dotyczące warunków zapłaty, w tym termin, w jakim rezerwacja jest ważna;
Płatność za bilety może być realizowana w wybrany sposób - przelewem przez internet, bezpośrednio w banku lub na poczcie. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych!; Prosimy o dotrzymanie terminu płatności określonego w POLECENIU ZAPŁATY;
- Po wpływie środków za bilety na nasze konto wysyłamy potwierdzenie wpłaty pocztą elektroniczną oraz fakturę;
- Najpóźniej na 24 godziny przed wyjazdem pociągu przesyłamy informację o przyznanych miejscówkach;
- Odbiór biletów nastąpi w pociągu na podstawie wydrukowanej faktury (przesłanej na podany adres poczty elektronicznej - po realizacji płatności, dokonanej w terminie). Nie wymagamy żadnych innych dokumentów do odbioru biletów! Odbiór biletów jest możliwy tylko na podstawie opłaconych rezerwacji potwierdzonych wystawioną fakturą;
- W razie wszelkich pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem Infolinii TurKol.pl 603 366 366.

640px turkol ekspres

Regulamin Turystyki Kolejowej TurKol.pl

MARKOWY PRODUKT TURYSTYCZNY TurKol.pl

1. Przejazd specjalnym pociągiem turystycznym zwany dalej Imprezą jest organizowany przez Turystykę Kolejową TurKol.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-687, Os. Batorego 79D/U2 NIP 972-126-91-74, zwaną dalej Organizatorem.

2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd pociągiem turystycznym
jest Cargo Master sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
zwany dalej Przewoźnikiem.
3. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegać przepisy organiza- cyjne obowiązujące w pociągu uruchamianym przez Przewoźnika.
4. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest posiadać wykupiony bilet według obowiązującej taryfy, uwzględniającej ulgi dla osób
niepełnoletnich oraz dzieci poniżej 48 miesiąca życia.
5. W pociągach Turystyki Kolejowej TurKol.pl nie obowiązują ulgi ustawowe.
6. Do uczestnictwa w Imprezie uprawniają tylko bilety wydane przez Organizatora (według oznaczonej na bilecie trasy i daty przejazdu).
7. Uczestnikowi Imprezy posiadającemu bilet przysługuje wskazane
na bilecie miejsce siedzące; obowiązuje pełna rezerwacja miejsc.
8. Dzieci do 4 roku życia podróżują bezpłatnie, bez miejsca siedzącego.
9. Wykupione bilety są ryczałtowe tzn. obowiązują na całą trasę przejazdu danego pociągu, niezależnie od odcinka, na którym podróżuje pasażer (z wyjątkiem biletów odcinkowych na dany pociąg, obowiązujących na określonym z góry odcinku).
10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Imprezie tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoba dorosła może mieć pod opieką do 4 dzieci.
11. Uczestnik przejazdu nieposiadający biletu na przejazd może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji w czasie trwania Imprezy.
12. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są zachowywać się kulturalnie, w sposób nie zagrażający innym uczestnikom, nie zakłócający spokoju innych osób.
13. Zabrania się wnoszenia do pociągu oraz spożywania w trakcie trwania Imprezy napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
14. Alkohol wniesiony przez pasażera na pokład pociągu może być skonfiskowany do depozytu - z gwarancją zwrotu na ostatniej stacji przejazdu pociągu.
15. W czasie trwania Imprezy w pociągu (w przedziałach, w toaletach, na korytarzach oraz w przedsionkach) obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
16. Zabrania się wprowadzania na pokład pociągu psów i kotów oraz innych zwierząt.
17. Zabrania się zabierania na pokład pociągu rowerów.
18. Zwrot opłaconych biletów możliwy jest na pisemny wniosek Uczestnika Imprezy za potrąceniem 30% wartości. Warunkiem
jest skuteczne dostarczenie wniosku o zwrot (w formie papierowej
lub elektronicznej) najpóźniej na 48 godzin przed startem Imprezy.
19. W przypadku awarii taboru Organizator zabezpieczy Uczestnikom Imprezy alternatywny środek transportu.
20. Awaria, opóźnienie pociągu i zmiana taboru na alternatywny nie jest podstawą do żądania zwrotu opłaty za bilet lub rekompensaty.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestników.
22. Zakup biletu na Imprezę jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Regulamin zaktualizowano dnia 20 marca 2019 roku.

640px pobierz regulamin

640px sm42 2612 cptt

kalendarium turkol 2024

CERTYFIKAT POT

CERTYFIKAT POT

Oficjalny facebook TurKol.pl

FB

Szybki kontakt


PKP Intercity

intercity

Radio Poznań

Radio Poznan

Symbole Poznania

symbole poznania

 

LOTOS Kolej

logo lotos kolej

SKM Trójmiasto

logo SKM mini

KSK Wrocław

ksk wroclaw logo

Parowozownia Wolsztyn

pw

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości